Reklamační protokol:

Způsob vyřízení reklamace:

Vyplňte reklamační protokol, který naleznete na této stránce ke stažení ve formátu Word dokument ke stažení zde.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno nebo vyměněno za nové. Pokud není výměna ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat).

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného výrobce.

V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádným z uvedených způsobů, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Prodávající kupujícímu následně vystaví dobropis a cenu zboží mu vrátí.
Stejný způsob vyřízení nastane v případě 3 stejných opakovaných vad na zboží.
Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Neoprávněná reklamace nemá na běh záruční doby vliv.
Byla-li reklamace zboží v  záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.
(Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!)
Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.
Práva z odpovědnosti za vady prodávajícího není kupující oprávněn postupovat na třetí osoby bez souhlasu prodávajícího.